divendres, 28 de juny del 2013


MEMÒRIA HISTÒRICA

Per obligació moral i fins i tot per deure històric, haig de dedicar aquestes humils retjes a la memòria del meu oncle Antoni ja que aquest any del 2013 compliria exatament 100 anys, tota vegada que va neixer el 1913.
La seva vida per desgràcia va ésser molt curta, fou assessinat el 31 de maig de 1939 i precisament el fet del seu centenari, ha possibilitat que jo assumís fer present el seu record i portés al meu blogg, aquesta efemèride.
La seva vida, poc a poc, s'ha fet present en la meva vida. Un dia varen ésser les seves cartes escrites en els ùltims moments de la seva vida. Cartes que han servit perquè el seu record i aquests ùltims moments, servissin d'exemple i de testimoni d'una vida entregada a uns ideals i ha unes metes adreçades al bé de la humanitat. Cartes que, encara avui en dia, són llegides per moltes persones i que han servit per escampar un misstge ple de sentiments i dessitjos envers un món millor, i ensems, el seu exemple a donat peu a escenificar el seu sacrifici i ha formar part de vàries publicacions.
Un altre fet que m'ha obligat a fer aquest escrit d'anàmnesi ha estat el fet d'arrivar, precisament aquests dies, a les meves mans el plec del seu Consell de Guerra que m'han fet arrivar l "Associació de Familiars de Represaliats pel Franquisme" de Figueres i que amb aquestes línees, també vull agrair de tot cor la seva tasca tan important i necessària que estan desenvolupan.
Llàstima que no hagués tingut avans aquests documents, ja quem'han aclarit moltes llacunes que encara tenia dintre de la meva història familiar.
Ara tinc ben clar fets que vàren passar fa més de quaranta anys i que gràcies a aquest documents ha fet possible el saber el perquè de fets que encara m'eren desconeguts. Podria posar-vos com exemple el de l'exili del meu pare que durà set anys i que per les denuncies presentades contra el meu oncle Antoni també hi surt citat el meu pare, cosa que no he descobert fins ara.

Per a qui pugui inteessar el llibre editat i facilitat per l'Associació és: "L'afusellament de Josep Fàbrega i Pou diputat del Parlament de Catalunya i altres judicis" Aïda Lorenzo i Esther Llorenç
ISBN 978-84-92718-29-0 Edita CCG edicions, Octubre 2009