dimarts, 7 d’octubre de 2008

METEOROLOGIA SOCIAL

He tingut que pensar una estona llarga, per encetar un títol adient per definir el que pretenc escriure. El lèxic, la semàntica fa referència a signes científiques del camp de la física però el seu significat me serveix per descriure fets que corresponen als camps polítics, socials, conductuals. Ho sigui que m’he de valer de la física, per descriure situacions del camp de les ciències socials.
Feta l’aclaració, comencem la nostra tasca. En primer lloc, manifestar que de moment només ens podem moure dins els camp dels pronòstics. No tenim encara, prou dades com per assegurar i demostrar fets concrets, ja que el problema a plantejar és el que els científics en economia estan definint com a “crisi econòmica”. De crisi econòmica, des que va néixer aquesta ciència, sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà, siguin parcials o siguin temporals, siguin puntuals o siguin geogràfiques, siguin de matèries primes o siguin de productes manufacturats o de transports.
Avui per avui, encara no he sentit ni he llegit que les declaracions dels gurús econòmics parlin i diguin en paraules entenedores on està l’arrel del problema. No surten de la paraula “crisi” i el que tenim a davant és una gran i profunda tormenta de trons i llamps que està albirant a l’horitzó i des dels mitjans de comunicació només es parla com si fos una tormenta d’estiu. El que tenim pronosticat és, ni menys ni manco, que un cicló tropical a nivell mundial, ja que el sistema, com una taca d’oli està estès a nivell global. El ciclò passarà, com tot en aquest món, però l’estrall que produirà, la potència que té, aixó com hem dit, sense dades concretes és impossible de prediure.
El problema es greu perquè el que ha fallat és l’estructura. I això no se atreveixen a dir-ho. El dos pilars bàsics del sistema, son el capital i la mà d’obra. I aquest dos pilars són els que aguanten la tensió del mercat. Han de estar en tensió equilibrada. Això vol dir que la part obrera ( de tot el món, estem en l’era de la globalització) ha de tenir uns mínims assegurats per viure, i això s’ha romput per una pressió massa forta del capital. Ahir al programa ·”30 minuts” de TV3 un destacat economista deia que “el capital, avui, com la sang estava enverinada”, el capital, per tant, està enverinat hi proposava fer una transfusió de sang nova. Però el problema està en saber on està aquest capital sa, per injectar al mercat. Fa anys, vos en recordareu, ja es parlava de diner-blanc i diner-negre. De comptabilitat-A i comptabilitat-B. Ara en patirem les conseqüències, ja que segur que la tormenta encara no ha estellat del tot.

1 comentari:

martina ha dit...

hauríem de trobar una fórmula per trobar el pols a les decisions polítiques i especulatives.