dilluns, 16 de juny de 2008

PATINADA GRAVÍSSIMA DEL Sr. BONO

La presència d’una bandera republicana dins l’hemicicle del Congrés Español de Diputats i rebutjada pel seu President, ha provocat, dintre de la nostra societat un conflicte greu i polièdric, ja que el Sr. Bono no només va cometre una falta d’acolliment als presents, gent repressaliada pel franquisme i lleials a la bandera republicana, per la qual, petiren mort, anys de presó i persecució, sinó també perqué el President, màxima autoritat del Parlament, poder legislatiu, no diferencia el que es legal del que es il·legal.

La bandera republicana té tota la legalitat dins la nostra Constritució, ja que estàn amparades la llibertat ideológica i la llibertat d’expressió. Existin jurisprudència al respecte (Sentència de la Secció 9ª Sala Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid del 15-12-03).

Per contra, els que són completament il·legals, són tota la simbologia feixista, siguin banderes, monuments, etc. Aquesta diferenciació neix de les seves ideologias, ja que, així com el republicanisme aspira a assolir la democràcia, la llibertat i la pau, el feixisme no té res a veure amb el republicanisme, ans tot el contrari.

A part de la representació que exerceix com a President d’una Càmara, el Sr. Bono, és també militant d’un partit. Aquest partit, el PSOE, va ser fundat per unes persones que totes elles eren republicanes i que aquest republicanisme amara tota la seva ideologia. Pensem que, en el seu partit, quan s’acaben els diferents congressos, tots els seus militants es posen dempeus i canten l’himne de “La Internacional”.

Es per tots aquest motius que, deman, millor dit, exigeix al Sr. Bono una disculpa pública del seu comportament que consider de mala educació, com a mínim. Ja que ha demostrat no estar a l’altura del càrrec que ocupa de President del Congrès, el millor seria dimitir.

En conseqüència, tota la responsabilitat de la conducta del Sr. Bono, recau en el dirigents del seu partit, el PSOE, els que, en ùltima instància, han de pendre les mesures pertinents, a fi i efecte de resoldre aquest greu afer, ja que està afectant les més altes instàncies de les nostres institucions.

Faig públic aquest escrit, en primer lloc, perqué la bandera republicana es legal, i també, perqué voler un estat republicar no es una situació il·legal, encara que es demani un canvi en la constitució. En segon lloc, pel respecte i restitució que es mereixen tantes persones, encara avui repeseliades i mantingudes en un silenci vergonyós. Aquestes víctimes i els seus hereus, necessiten ja, una reparació de part de tots els ciutadans demócratas com ens preciem de ser-ho en l’actualitat. I que d'una manera efectiva, siguin esborrats tots els símbols feixistes, per il·legals i per vergonyosos, ja que no hi ha cap altre nació d'Europa que exibeixi cap símbol nazi o feixista